Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

QHCT tỷ lệ 1/500 Khu DLST & vui chơi giải trí tại xã Hoàng Tân,TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Vị trí: xã Hoàng Tân,TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Quy mô: 516 ha

Chủ đầu tư: Cty CP Thương mại Kinh Thành

Quyết định phê duyệt số: 252/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh

Năm thực hiện: 2010

Quy hoạch phân khu, chi tiết khác