Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) khu vực Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Vị trí: Phường Hương Long, TP. Huế

Quy mô: 708,77ha

Quyết định phê duyệt số: 950/QĐ ngày 10/5/2016 – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Năm hoàn thành: 2016

Quy hoạch phân khu, chi tiết khác