Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Bến Đầm huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Vị trí: Bến Đầm và Hòn Bà, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quy mô: 241,82 ha

Quyết định phê duyệt số: 1009/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 28/4/2016

Năm hoàn thành: 2016

Quy hoạch phân khu, chi tiết khác