Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

QHXD vùng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025

Vị trí: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quy mô: 1.988,65km2

Chủ đầu tư: Sở XD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định phê duyệt số 3064/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 

Năm thực hiện:  2008

Quy hoạch vùng khác