Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc Bộ đến năm 2030.

Vị trí: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Ninh

Quyết định phê duyệt số: 1979/QĐ-TTg ngày 14/10/2016

Năm hoàn thành: 2016

Quy hoạch vùng khác