Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn đến năm 2030

Vị trí: huyện Định Hóa, Đại Từ và Phú Lương (Thái Nguyên); huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa và TP.Tuyên Quang (Tuyên Quang); huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn).

Quy mô: 5.692,0 km2

Quyết định phê duyệt số 419/QĐ-TTg ngày 17/3/2016

Năm hoàn thành: 2016

Quy hoạch vùng khác