Nghiên cứu các giải pháp thiết kế xây dựng nhà ở vùng gió bão (Nghị định thư Việt Nam-Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ)

Hiện nay, những nguy cơ về môi trường như ô nhiễm, sự biến đổi khí hậu, năng lượng và tài nguyên, thảm thực vật cạn kiệt...đang diễn ra phức tạp, đe dọa hoạt động sống của con người. Do vị trí địa lý và đặc điểm địa hình, Việt Nam phải chịu hầu hết các loại thiên tai như: bão tố, lũ lụt, lốc xoáy...Hàng năm, thiên tai đã cướp đi hàng trăm sinh mạng và gây tổn thất nặng nề về kinh tế.

1.Sự cần thiết của đề tài:

Thời gian gần đây, Nhà nước cùng các cấp chính quyền đã rất nỗ lực nhằm giúp đồng bào vùng bão từng bước thích nghi với các điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, giảm thiểu những thiệt hại về vật chất và con người. Mặt khác, để giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả cần phải tiến hành đồng bộ những biện pháp từ công tác quy hoạch, thiết kế, xây dựng và các giải pháp ứng xử hài hòa thân thiện với môi trường. Do đó ngoài việc kế thừa truyền thống xây dựng của ông cha, việc tiếp thu kinh nghiệm và bài học thiết kế xây dựng của các nước đi trước trên thế giới mà đặc biệt là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là hết sức cần thiết.

2. Phạm vi nghiên cứu và mục tiêu của đề tài:

Phạm vi nghiên cứu của đề tài giới hạn nghiên cứu nhà ở thấp tầng khu vực miền Trung.

3. Cơ sở pháp lý của đề tài:

Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ theo nghị định thư ngày 06/05/2008.

Hợp đồng số 04/2009/HĐ-NĐT. BS ngày 01/06/2009 giữa liên Bộ Khoa học Công nghệ - Bộ Xây dựng với Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn.

 STT

Nội dung

Trang

 

MỞ ĐẦU

27

1

Sự cần thiết của đề tài

27

2

Phạm vi nghiên cứu và mục tiêu của đề tài

28

3

Cơ sở pháp lý của đề tài

28

Chương 1

THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÀ Ở VÙNG GIÓ BÃO TẠI CÁC NƯỚC CHÂU Á VÀ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ (LẤY KINH NGHIỆM MỘT SỐ VÙNG ĐẶC TRƯNG).

29

1.1

Thực trạng tình hình gió bão và kinh nghiệm xây dựng nhà ở  tại một số nước Châu Á.

29

1.2

Thực trạng tình hình gió bão và kinh nghiệm xây dựng nhà ở tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

35

1.3

Kết luận chương.

85

Chương 2

THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÀ Ở VÙNG GIÓ BÃO TẠI VIỆT NAM (Lấy các tỉnh ven biển miền Trung làm trọng tâm) VÀ CÁC GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU TỪ KINH NGHIỆM CỦA HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ.

86

2.1

Đặc điểm điều kiện tự nhiên, khí hậu - kinh tế xã hội và đặc điểm gió bão tại khu vực miền Trung Việt Nam.

86

2.2

Đặc điểm kiến trúc nhà ở thấp tầng và nhìn nhận khả năng chịu gió bão tại khu vực miền Trung.

102

2.3

Đánh giá nguyên nhân một số biện pháp nhằm giảm nhẹ thiên tai.

115

2.4

Những giải pháp xây dựng và phòng chống nhà ở USA áp dụng tại Việt Nam.

128

2.5

Kết luận chương.

143

Chương 3

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NHÀ Ở VÙNG GIÓ BÃO

145

3.1

Các khái niệm cơ bản.

145

3.2

Các giải pháp kỹ thuật đối với nhà dân trong vùng chịu tác động của gió bão và lốc xoáy.

150

3.3

Các giải pháp gia cường nhà ở hiện có trong vùng gió bão.

162

3.4

Các giải pháp vật liệu

170

3.5

Các biện pháp tổ chức.

171

3.6

Thiết kế điển hình bộ phận nhà ở.

173

3.7

Các mẫu thí nghiệm.

176

3.8

Tập thiết kế mẫu.

191

 

Các mẫu thiết kế

194 -223

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

224

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

227

 

 

 

Chủ nhiệm đề tài: TS.KTS Lê Thị Bích Thuận

 

(Nguồn:VIUP)

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website