Cấp nhà nước

Gải pháp thiết kế quy hoạch không gian công cộng ven biển cho các đô thị du lịch nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thích ứng với biến đổi khí hậu
Gải pháp thiết kế quy hoạch không gian công cộng ven biển cho các đô thị du lịch nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thích ứng với biến đổi khí hậu

A. Mục tiêu: 1) Đánh giá được thực trạng quy hoạch, quản lý, khai thác sử dụng không gian công cộng ven biển tại các đô thị du lịch Việt Nam; 2) Đề xuất được các giải pháp về quy hoạch, thiết kế đô thị không gian công cộng (KGCC) ven biển, đảm bảo tăng cường khả năng tiếp cận và thích ứng với BĐKH; Cải thiện và tăng cường chất lượng không gian công cộng; 3) Học tập, chia sẻ kinh nghiệm đối với cả hai phía Việt Nam và Cuba về lĩnh vực thiết kế quy hoạch không gian công cộng ven biển; thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và ứng phó với biến đổi khí hậu; 4) Góp phần hỗ trợ cho công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị du lịch ven biển.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website