Nghiên cứu thiết kế nhà cao tầng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Nghị định thư Việt Nam-Liên bang Nga)

Phát triển bền vững là xu thế tất yếu trong quá trình phát triển của xã hội loài người. Tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới năm 1992 ở Rio de Janerio, các nhà hoạt động về kinh tế, xã hội, môi trường cùng với các nhà chính trị đã thống nhất về quan điểm phát triển bền vững, coi đó là trách nhiệm chung của các quốc gia, của toàn nhân loại và đồng thuận thông qua tuyên bố Rio gồm 27 nguyên tắc cơ bản về phát triển bền vững và chương trình nghị sự 21, xác định các hành động cho sự phát triển bền vững của toàn thế giới trong thế kỷ 21.

A. Tính cấp thiết của đề tài

Đại hội Đảng lần thứ IX đã thông qua mục tiêu chiến lược 10 năm (2001-2010)  mà nội dung tập trung vào những nhân tố phát triển bền vững. Để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc đã đề ra và thực hiện cam kết quốc tế về phát triển bền vững, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững ở Việt Nam” (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam).

Trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, nhà cao tầng đang dần trở nên phổ biến tại các đô thị trên thế giới và đặc biệt là tại đô thị chật hẹp, dân số cao như Việt Nam nhằm tiết kiệm quỹ đất đô thị cho các mục đích công cộng như vui chơi giải trí, công viên cây xanh,... cũng như tập trung, giảm hệ thống hạ tầng, giao thông vận tải, mạng lưới dịch vụ dẫn đến giảm mức tiêu hao năng lượng.

Tuy nhiên, nhà cao tầng là kiểu kiến trúc tập trung tiêu hao nhiều năng lượng và không ngừng sản sinh phế thải và ô nhiễm. Với tốc độ tăng trưởng xây dựng bình quân 15%/năm, số toà nhà cao tầng, trung tâm thương mại, siêu thị mới sẽ tăng thêm rất nhiều và tỷ lệ sử dụng năng lượng trong các toà nhà chiếm từ 35-40% tổng năng lượng tiêu dùng, năng lượng sử dụng trong các toà nhà, công trình cao tầng là rất lớn nhưng tản mát, không hiệu quả và không kiểm soát được. Thêm vào đó, hầu hết công trình cao tầng được thiết kế theo phong cách nước ngoài, không phù hợp với điều kiện khí hậu tự nhiên ở Việt Nam gây lãng phí nghiêm trọng năng lượng sử dụng trong quá trình sử dụng công trình.

Trong lĩnh vực nghiên cứu, đã có khá nhiều bài báo, tham luận khoa học liên quan đến lĩnh vực này nhưng chưa có một công trình nghiên cứu tổng thể đánh giá và đề xuất các giải pháp thiết kế công trình cao tầng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sự phù hợp tổng quan với Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Chính vì vậy, việc tiến hành nghiên cứu của đề tài là vô cùng cần thiết nhằm tổng hợp các nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh chóng của ngành xây dựng cũng như góp phần thiết lập sự cân bằng trong sử dụng năng lượng, phát triển bền vững ở nước ta.

 

B. Mục đích nghiên cứu

1. Học tập, áp dụng kinh nghiệm của bạn trong xây dựng nhà cao tầng sử dụng năng luợng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Hợp tác nghiên cứu các nội dung mang tính quốc gia về xây dựng các giải pháp thiết kế sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng nhà cao tầng, đáp ứng chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2015, chiến lược phát triển năng lượng bền vững của nước ta gắn liền với việc đảm bảo phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.

3. Hợp tác nghiên cứu biên soạn Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam cho các công trình xây dựng nhà cao tầng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên cơ sở các giải pháp xây dựng tìm kiếm được.

4. Củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về khoa học công nghệ trong lĩnh vực thiết kế xây dựng.

 

C. Nội dung nghiên cứu

Trong nước:

- Thu thập, phân tích, đánh giá các đặc điểm khí hậu, năng lượng tự nhiên trên các vùng lãnh thổ Việt Nam.

- Thu thập, phân tích, đánh giá các biện pháp thiết kế, xây dựng truyền thống thích ứng với điều kiện tự nhiên có khả năng ứng dụng vào nhà cao tầng.

- Nghiên cứu học tập kinh nghiệm của bạn về thiết kế và xây dựng nhà cao tầng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Nghiên cứu học tập kinh nghiệm và các kết quả nghiên cứu của bạn về Phương pháp xây dựng Tiêu chuẩn, các giải pháp về nâng cao tuổi thọ của tòa nhà và các giải pháp thiết kế và xây dựng nhà cao tầng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Hợp tác cùng nghiên cứu các giải pháp thiết kế:

            + Tổ chức không gian;

            + Hệ thống bao che; vật liệu xây dựng, kết cấu của tòa nhà;

                        + Hệ thống kỹ thuật của tòa nhà; các giải pháp kỹ thuật tiết kiệm năng lượng và sử dụng nguồn năng lượng sạch, nhằm sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả.

- Hợp tác cùng nghiên cứu các nội dung để bổ sung vào Tiêu chuẩn thiết kế và xây dựng nhà cao tầng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Hợp tác cùng nghiên cứu áp dụng Tiêu chuẩn và các giải pháp thiết kế, xây dựng nhà cao tầng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Hợp tác nước ngoài:

- Khảo sát, điều tra, trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên gia về phương pháp nghiên cứu và những kết quả thu được từ hai phía.

- Tổ chức các hội thảo khoa học, các lớp đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ cán bộ và phổ biến các kết quả nghiên cứu đạt được.

Nội dung hợp tác nghiên cứu :

- Điều tra, đánh giá thực trạng thiết kế, xây dựng nhà cao tầng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam.

- Các vấn đề có liên quan (khí hậu, kỹ thuật, kinh tế,…).

- Các giải pháp thiết kế, xây dựng nhà cao tầng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bao gồm: không gian công trình, vật liệu xây dựng, giải pháp kỹ thuật,….

- Các giải pháp quản lý tòa nhà sau khi đưa công trình vào sử dụng.

- Dự thảo Tiêu chuẩn thiết kế và xây dựng nhà cao tầng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 

D. Phạm vi nghiên cứu

Các công trình cao tầng tại các thành phố lớn của Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội.

 

E. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sẽ sử dụng các phương pháp:

1. Phương pháp phân tích, thống kê, điều tra, sưu tầm tài liệu, đo đạc thực tế nhằm:

- Phân tích tổng quan tình hình thiết kế nhà cao tầng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên thế giới.

- Thống kê mức tiêu hao năng lượng tại các nhà cao tầng ở Việt Nam.

Phương pháp này không chỉ đưa ra được các số liệu tổng quan, mà còn đưa ra các biện pháp cụ thể, bản chất của vấn đề thiết kế nhà cao tầng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Phương pháp so sánh, đối chiếu và tổng hợp:

Thiết lập các luận điểm, phương pháp nghiên cứu ứng dụng và lựa chọn giải pháp chuyên môn phù hợp.

(Nguồn:VIUP)

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website