Các nội dung đào tạo

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được Bộ Xây dựng giao, hiện nay Viện đang thực hiện 2 loại hình đào tạo chính là: Đào tạo Tiến sĩ và Đào tạo ngắn hạn nâng cao năng lực và phổ biến nghiệp vụ cho cán bộ ngành xây dựng.

a. Đào tạo Tiến sĩ:

Từ năm 2000-2013, Với tên gọi Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn (VIAP), Viện đã tiến hành đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành “Kiến trúc”. Tổng số NCS (Năm 2013): 21, trong đó 01 nghiên cứu sinh đã hoàn thành chương trình nghiên cứu và được cấp bằng Tiến sĩ.

Từ 2013-nay, sau khi được đổi tên thành Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP), và Viện đã tiến hành các thủ tục mở mã ngành đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quy hoạch vùng và đô thị cho phù hợp với việc quy hoạch lại các mã ngành đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như phù hợp hơn với chuyên môn sâu của Viện về lĩnh vực quy hoạch xây dựng vùng, đô thị và nông thôn.

Trao bằng tiến sỹ cho NCS 

b. Đào tạo ngắn hạn nâng cao năng lực và đào tạo phổ biến nghiệp vụ theo nhiệm vụ thường xuyên Bộ Xây dựng giao:

Được phép của Bộ Xây dựng, từ năm 2008, Viện thường xuyên tổ chức các các lớp bồi dưỡng sau đại học thuộc các lĩnh vực xây dựng, kiến trúc quy hoạch và quản lý đô thị với sự giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu, thực hành của các giáo sư, chuyên gia trong và ngoài Viện theo các chuyên ngành sau:

  1. Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giao thông; Thủy lợi, thủy điện.
  2. Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án và đầu tư xây dựng công trình
  3. Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu Xây dựng.
  4. Bồi dưỡng nghiệp vụ Môi giới, Định giá, Quản lý và điều hành Sàn Giao dịch Bất động sản.
  5. Các chuyên đề bồi dưỡng sau đại học về kiến trúc, quy hoạch, quản lý đô thị và phát triển bền vững.

Tính thời điểm tháng 10/2013, Viện đã đào tạo và cấp chứng nhận cho 1679 học viên thuộc các chuyên ngành nêu trên.

Từ năm 2015-nay, Viện được Bộ Xây dựng giao thêm cho nhiệm vụ thường xuyên về đào tạo phổ biến nghiệp vụ về các lĩnh vực:

  1. Quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng: Quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn, Thiết kế đô thị, cảnh quan…
  2. Phát triển đô thị: Quản lý phát triển đô thị; Nâng cấp đô thị; Chương trình phát triển đô thị; Phát triển Nhà ở…  
  3. Quy hoạch và phát triển Hạ tầng kỹ thuật: Hạ tầng đô thị và nông thôn; Môi trường; Ứng phó với BĐKH, Ứng dụng GIS...

Khóa đào tạo về TKĐT và cây xanh cảnh quan tại TP. Hồ Chí Minh

Tính đến 4/2016, Viện đã tổ chức được 05 khóa đào tạo về chủ đề Thiết kế đô thị và cảnh quan, cây xanh đô thị tại TP. Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, cấp chứng chỉ cho khoảng 600 lượt học viên là cán bộ các Sở Xây dựng, viện Quy hoạch xây dựng, Phòng Quản lý đô thị, UBND các tỉnh, thành phố, Trường đại học, Các công ty tư vấn, doanh nghiệp tại các tỉnh thành trên toàn quốc. 

(Nguồn:VIUP)

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website