Cơ sở vật chất

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được Bộ Xây dựng giao, hiện nay Viện đang thực hiện 2 loại hình đào tạo chính là Đào tạo Tiến sĩ và Đào tạo ngắn hạn nâng cao năng lực và phổ biến nghiệp vụ cho cán bộ ngành xây dựng.

Hệ thống phòng học của Viện đáp ứng các yêu cầu của phòng học hiện đại được trang bị hoàn chỉnh từ bàn ghế đến thiết bị giảng dạy như màn – máy chiếu, bảng, loa,.. gồm hội trường, giảng đường 300 chỗ: 01, 200 chỗ: 01, 100 chỗ: 02, 30 chỗ: 05 với tổng diện tích 2600m2.

Phòng học 30 chỗ do JICA tài trợ

Giảng đường 300 chỗ

Với hệ thống thư viện, bao gồm Thư viện tổng hợp, Thư viện đào tạo sau đại học (Thuộc Trung tâm Đào tạo và HTQT) với số lượng lớn sách, tạp chí chuyên ngành và luận án, luận văn, có nối mạng internet để các học viên, NCS có thể tự tra cứu tìm tài liệu. Viện bố trí các phòng làm việc riêng cho các chuyên gia và NCS.

Thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu

Viện đồng thời cũng có các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành về quan trắc môi trường, kiểm định chất lượng xây dựng, dành cho các học viên các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực.

 

(Nguồn:VIUP)

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website