Tư liệu
< Trở lại danh sách

Giao thông đô thị - Thiết kế đường phố

Tóm tắt nội dung:

GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VÀ THIẾT KẾ ĐƯỜNG PHỐ của nhóm tác giả Phan Cao Thọ (Chủ biên) và Trần Thị Phương Anh là giáo trình phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của sinh viên, học viên chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông.

Giáo trình gồm 6 chương trình bày các vấn đề chung về giao thông đô thị và mạng lưới đường phố; các nội dung cơ bản trong thiết kế hình học mà đặc biệt quan tâm đến việc thiết kế mặt cắt ngang đường phố; vấn đề qui hoạch, thiết kế thoát nước và chiều đứng, các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao thông đô thị. Nút giao thông và các vấn đề tổ chức điều khiển giao thông trên tuyến, trong nút cũng được trình bày chi tiết. Tất cả những nội dung trên đều được cập nhật các kết quả nghiên cứu mới, các ứng dụng phù hợp với giao thông đô thị Việt Nam theo hướng phát triển bền vững.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016.

Tác giả: Phan Cao Thọ, Trần Thị Phương Anh

Ngôn ngữ: Việt Nam.

Ký hiệu: 725-2019/AD.349

 

Thư viện VIUP