Tư liệu

Văn bản pháp quy

Số/ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
Thông tư 09/2017/TT-BXD Hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung 05/06/2017 Bộ Xây dựng Download
Thông tư 08/2017/TT-BXD Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng 16/05/2017 Bộ Xây dựng Download
Thông tư 07/2017/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 15/05/2017 Bộ Xây dựng Download
Thông tư 03/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. 01/05/2017 Bộ Xây dựng Download
Thông tư 06/2017/TT-BXD Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 25/04/2017 Bộ Xây dựng Download
Thông tư 04/2017/TT-BXD Quy định về quản lý an toàn lao động trong xây dựng công trình 30/03/2017 Bộ Xây dựng Download