Tư liệu

Văn bản pháp quy

Số/ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
Quyết định 79/QĐ-BXD Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 15/02/2017 Bộ Xây dựng Download
Thông tư 01/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. 06/02/2017 Bộ Xây dựng Download
Thông tư 31/2016/TT-BXD Quy định phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư 30/12/2016 Bộ Xây dựng Download
Thông tư 30/2016/TT-BXD Hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình. 30/12/2016 Bộ Xây dựng Download
Thông tư 172/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng 27/10/2016 Bộ Tài chính Download
Thông tư 171/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch 27/10/2016 Bộ Tài chính Download