Tư liệu

Văn bản pháp quy

Số/ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
Nghị định 100/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 16/07/2018 Chính phủ Download
Thông tư 04/2018/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời. 20/05/2018 Bộ Xây dựng Download
Nghị định 63/2018/NĐ-CP Nghị định: Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 04/05/2018 Chính phủ Download
Thông tư 03/2018/TT-BXD Quy định chi tiết một số điều của NĐ số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh 24/04/2018 Bộ Xây dựng Download
Nghị định 23/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 23/02/2018 Chính phủ Download
Thông tư 02/2018/TT-BXD Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. 06/02/2018 Bộ Xây dựng Download