Tư liệu

Văn bản pháp quy

Số/ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
Nghị định 23/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 23/02/2018 Chính phủ Download
Thông tư 02/2018/TT-BXD Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. 06/02/2018 Bộ Xây dựng Download
Nghị định 11/NQ-CP Nghị quyết về triển khai thi hành Luật Quy hoạch 05/02/2018 Chính phủ Download
Thông tư 01/2018/TT-BXD Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh 05/01/2018 Bộ Xây dựng Download
Thông tư 14/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị. 28/12/2017 Bộ Xây dựng Download
Thông tư 13/2017/TT-BXD Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. 08/12/2017 Bộ Xây dựng Download