Tư liệu

Văn bản pháp quy

Số/ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
Nghị định 23/2018/NĐ-CP Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 27/11/2018 Chính phủ Download
Thông tư 113/2018/TT-BTC Quy định về giá trong hoạt động quy hoạch 15/11/2018 Bộ Tài chính Download
Thông tư 08/2018/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam 05/10/2018 Bộ Xây dựng Download
Quyết định 1113/QĐ-BXD Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng. 08/08/2018 Bộ Xây dựng Download
Nghị định 100/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 16/07/2018 Chính phủ Download
Thông tư 04/2018/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời. 20/05/2018 Bộ Xây dựng Download