Tư liệu
< Trở lại danh sách

Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị

Cuốn sách QUY HOẠCH HỆ THỐNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ gồm các chương sau:

  • Chương 1: Khái niệm chung về giao thông đô thị
  • Chương 2: Giao thông hành khách trong đô thị
  • Chương 3: Giao thông đối ngoại trong đô thị 
  • Chương 4: Mạng lưới đường phố
  • Chương 5: Các mối giao nhau trong mạng lưới đường phố
  • Chương 6: Quy hoạch bãi, điểm đỗ xe trong đô thị