Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Điều chỉnh QHC XD khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 (Hợp tác tư vấn: Công ty WoodHead Ply LTD (Úc))

Vị trí: Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh

Quy mô: 45.332 ha

Chủ đầu tư: Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

Quyết định phê duyệt: Số 124/QĐ-TTg ngày 20/01/2011

Năm thực hiện đồ án: 2009-2011

Hợp tác Quốc tế khác