Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050

Vị trí : Thủ đô Hà Nội

Quy mô : 3.34,6 km2

Hợp tác tư vấn : Posco E&C, Perkins Eastman, Công ty JINA ARCHITECTS CO.LTD

Quyết định phê duyệt số : 125/QĐ-TTg ngày 26/07/2011

Năm thực hiện đồ án : 2009-2011

Hợp tác Quốc tế khác