Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Khôi phục Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và phố Hàng Đào trong khu 36 phố phường, TP. Hà Nội

Địa điểm: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục & các vùng lân cận

Quy mô: 42.000m2

Đơn vị tổ chức  : Hội kiến trúc sư Việt Nam và Hội kiến trúc sư Genova, Italia Việt Nam

Hợp tác Quốc tế khác