Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tân Phú

Vị trí : Bình Dương

Quy mô : 43 ha

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Tân Phú

Hợp tác tư vấn : B+H (Canada)

Năm thực hiện đồ án : 2010

Hợp tác Quốc tế khác