Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

QHCT bảo tồn, tôn tạo & phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ HN và Thành Cổ Loa

Vị trí : Thủ đô Hà Nội

Chủ đầu tư : Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội

Năm thực hiện : 2009

Đơn vị hợp tác : Công ty IproPlan -CHLB Đức

Hợp tác Quốc tế khác