Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

QHXD vùng tỉnh Hà Nam

Vị trí: Địa giới hành chính tỉnh Hà Nam.

Quy mô: 860,18 km2

Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam

QĐ phê duyệt số: 364/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam

Năm thực hiện: 2009

Liên danh với Cty AREP-tư vấn Pháp

Hợp tác Quốc tế khác