Liên hệ

Phân Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Miền Trung

Số 230/5 - Tôn Đức Thắng - Quận Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng
ĐT: 05113.767876 | Fax: 0511.3760189
Email: trungtammientrung@yahoo.com * Website: viup.vn