Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

QHC thị trấn sinh thái Phúc Thọ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/5000

Vị trí: Cách TT Hà Nội 30km về phía Tây Bắc, trên trục QL 32.

Quy mô: 1.038,6 ha

Chủ đầu tư: Sở QHKT Hà Nội

Quyết định phê duyệt số 7071/QĐ-UBND TP. Hà Nội

Năm thực hiện : 2012

Quy hoạch chung đô thị khác