Nghiên cứu khoa học

Xây dựng hướng dẫn khung lập ATLAS đô thị - khí hậu cho các đô thị Việt Nam
Xây dựng hướng dẫn khung lập ATLAS đô thị - khí hậu cho các đô thị Việt Nam

MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết Với đường bờ biển dài 3.260km, vị trí địa lý, địa hình và khí hậu đa dạng, Việt Nam được đánh giá là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ BĐKH, đặc biệt là các hiện tượng thời tiết cực đoan và đặc biệt nhạy cảm trước hiện tượng nước biển dâng và bão/áp thấp nhiệt đới trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương . Các khu vực đồng bằng thấp dễ bị ảnh hưởng do bão, lũ lụt, nước biển dâng và triều cường. Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam được dự báo là một trong ba đồng bằng dễ bị tổn thương nhất theo dự báo về nước biển dâng. BĐKH làm gia tăng cường độ và tần suất thiên tai, đặc biệt là bão, lũ và hạn hán.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website