Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu bảo tồn giá trị lịch sử, văn hoá của đô thị trong công tác quy hoạch xây dựng đô thị
Nghiên cứu bảo tồn giá trị lịch sử, văn hoá của đô thị trong công tác quy hoạch xây dựng đô thị

Giữ gìn bản sắc văn hoá lịch sử trong đô thị chính là tạo ra sự đẩy mạnh phát triển của lịch sử và sự nối liền với quá khứ. Nghiên cứu bảo tồn giá trị lịch sử, văn hoá chính là một loại hình nghiên cứu quy hoạch tạo sắc thái riêng cho từng đô thị.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website