Nghiên cứu khoa học

Chính sách quản lý nhà ở xã hội cho thuê tại các đô thị Việt Nam cho lao động nữ tự do di cư Nông thôn - Đô thị
Chính sách quản lý nhà ở xã hội cho thuê tại các đô thị Việt Nam cho lao động nữ tự do di cư Nông thôn - Đô thị"

Hiện nay ở Việt Nam đã có nhiều chính sách và nghiên cứu về hỗ trợ nhà ở cho nhóm đối tượng khó khăn tại các đô thị. Trong đó, dưới tên gọi nhà ở xã hội, chương trình trợ giúp chỗ ở với quy mô Chính phủ đã được tiến hành trên khắp cả nước.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website