Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đến năm 2035

Quy mô: 28.221 ha

Quyết định phê duyệt số: 706/QĐ-TTg

Năm thực hiện: 2015

Quy hoạch chung đô thị khác