Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Vị trí: Hòa lạc, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội

Quy mô:  1000 ha

Chủ đầu tư: BQL Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Quyết định phê duyệt số: 1267/QĐ-BXD ngày 21/ 10/2014

Quy hoạch phân khu, chi tiết khác