Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) khu vực Thuỷ Xuân, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Vị trí: Phường Thuỷ Xuân , TP. Huế

Quy mô: 529,4 ha

Quyết định phê duyệt số: 712/QÐ ngày 8/4/2016 – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Năm hoàn thành: 2016

Quy hoạch phân khu, chi tiết khác