Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Vị trí: Thủ đô Hà Nội và Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang.

Quy mô: 24.314,7km2

Quyết định phê duyệt số:  768/QĐ-TTg ngày 06/05/2016

Năm hoàn thành: 2016

Quy hoạch vùng khác