Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

TKĐT - QHCT khu đô thị mới Tân Phú (Sunflower city)

Vị trí: tỉnh Bình Dương

Quy mô: 43ha

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tân Phú

Năm thực hiện: 2010

Thiết kế đô thị khác