Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

TKĐT - QHC XD TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Vị trí: TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Quy mô: 10.780 ha

Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Kiên Giang.

Quyết định phê duyệt: 257/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang ngày 30-1-2008

Thiết kế đô thị khác