Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

TKĐT - Trục đường 51B và 51C, TP. Vũng Tàu

Quy mô: 485 ha. Vị trí: Tp. Vũng Tàu.

Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Bà Rịa – Vũng tàu

Quyết định phê duyệt số: 1036/QĐ-UBND tỉnh  Bà Rịa – Vũng tàu

Năm thực hiện: 2007

Thiết kế đô thị khác