Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

TKĐT - Tuyến đường 23-8 thành phố Bạc Liêu

Vị trí: Tuyến đường 23-8, Bạc Liêu

Chiều dài: 4,2 Km

Chủ đầu tư: UBND TP. Bạc Liêu

Năm thực hiện đồ án: 2010

Thiết kế đô thị khác