Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

TKĐT- Khu B Khu du lịch dịch vụ Bãi Trường, huyện Phú Quốc (1:500)

Vị trí: Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Quy mô: 155ha

Chủ đầu tư: Cty TNHH B/M Kiên Giang. 

Quyết định phê duyệt số: 2068/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang

Năm thực hiện: 2005

Thiết kế đô thị khác