Cấp nhà nước

Mô hình đô thị nước trong bối cảnh BĐKH (Nghị định thư Việt Nam-Bỉ)
Mô hình đô thị nước trong bối cảnh BĐKH (Nghị định thư Việt Nam-Bỉ)

Việt nam là một trong những Quốc gia bị ảnh hưởng mạnh mẽ nhất bởi biến đổi khí hậu (BĐKH) và mực nước biển dâng. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, trong số 84 quốc gia đang phát triển ven biển trong pham vi điều tra, dự báo về mực nước biển dâng và tác động liên quan, Việt Nam xếp thứ nhất về ảnh hưởng lên người dân, GDP, các khu đất đô thị mở rộng và đất ngập nước. Đây thực sự là nguy cơ và thách thức đối với công tác phát triển tại các khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website