Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

TKĐT - Trung tâm hiện hữu TP.Hồ Chí Minh

Vị trí: TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: UBND TP. Hồ Chí Minh

Hợp tác tư vấn: Hansen Partnership (Australia)

Năm thực hiện: 2007

Thiết kế đô thị khác