Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

TKĐT - Khu trung tâm đi bộ TP. Đà Lạt (năm 2006)

Vị trí: TP. Đà Lạt

Quy mô: 100 ha

Chủ đầu tư: Bộ Xây dựng

Hợp tác tư vấn: Công ty Hansen Partnership - Australia

Năm thực hiện: 2006

Thiết kế đô thị khác