Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

TKĐT - Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Kinh Thành

Vị trí: P.Hoàng Tân – TX Quảng Yên – tỉnh Quảng Ninh

Quy mô: 516ha

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thương mại Kinh Thành

Quyết định phê duyệt số: 252/QĐ - UBND tỉnh Quảng Ninh

Năm thực hiện đồ án: 2010-2012

Thiết kế đô thị khác