Chuyên gia VIUP tham dự hội thảo trực tuyến “Dữ liệu quy hoạch: giải pháp kết nối giữa quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị, nông thôn”

Chiều 23/6/2022, tại Đà Nẵng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) tổ chức hội thảo về đối thoại chính sách với chủ đề “Dữ liệu quy hoạch: giải pháp kết nối giữa quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị, nông thôn”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực cho phát triển đô thị ở Việt Nam” (Dự án ISCB).

Ông Đinh Trọng Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ KH&ĐT và ông Nguyễn Quang, Cố vấn cao cấp của Chương trình Định cư Con người LHQ đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo trực tuyến về phía VIUP có lãnh đạo VIUP, các chuyên gia và các chủ nhiệm đồ án quy hoạch tỉnh cùng tham dự.

Luật Quy hoạch đã hệ thống hóa lại toàn bộ hệ thống quy hoạch quốc gia, đồng thời tác động sâu sắc đến hệ thống văn bản pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị trên cả nước.

Quang cảnh hội thảo trực tiếp tại Đà Nẵng

Chuyên gia VIUP tham dự tại điểm cầu trực tuyến

ThS. Phạm Thị Huệ Linh trao đổi tại phần thảo luận

Tại các địa phương, quy hoạch tỉnh là bản quy hoạch tổng thể, tích hợp đa ngành, kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị - nông thôn. Quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn là quy hoạch ngành đặc thù trong hệ thống quy hoạch quốc gia, được điều chỉnh bởi các luật chuyên ngành có liên quan. Do đó, yêu cầu về kết nối giữa quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị - nông thôn là cấp thiết để đảm bảo tính liên tục và thống nhất giữa quy hoạch khác nhau.

Để đảm bảo mục tiêu này, dữ liệu là yêu cầu đầu vào tiên quyết để đảm bảo sự tích hợp, tính kết nối và sự liên tục, thống nhất giữa các quy hoạch khác nhau này.

Tại hội thảo, các diễn giả đã trình bày các tham luận về chính sách xây dựng hệ thống tiêu chuẩn; đưa ra những đề xuất đối với quản lý dữ liệu trong quy hoạch; sự liên thông dữ liệu và định hướng ứng dụng thực tiễn; việc thu thập, xử lý, sử dụng thông tin, cơ sở dữ liệu quy hoạch... Các đại biểu cũng trao đổi ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách về dữ liệu quy hoạch từ phía địa phương, kinh nghiệm thực tế từ địa phương và các đơn vị tư vấn.

Tiếp nối sự kiện này, sáng 24/6, ban tổ chức tiếp tục tổ chức hội thảo tham vấn lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch, việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website