Đối thoại chính sách “Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh”

Ngày 11 tháng 8 năm 2022 tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, với mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, được sự hỗ trợ của Tổng cục Kinh tế liên bang Thụy Sĩ (SECO), trong khuôn khổ dự án “Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực cho phát triển đô thị tại Việt Nam” (ISCB), UN-Habitat phối hợp cùng Vụ Quản lý Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đối thoại chính sách về “Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh”.

Đối thoại có sự tham gia của đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư, chuyên gia từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng một số địa phương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, các chuyên gia Quy hoạch & Quy hoạch sử dụng đất, một số cơ quan nghiên cứu, các đơn vị tư vấn hoạt động trong lĩnh vực có liên quan tới chủ đề hội thảo. Phó Viện trưởng phụ trách VIUP Phạm Thị Nhâm đã tham dự hội thảo trực tuyến và có tham luận tại hội thảo.

Theo Luật Quy hoạch 2017, Quy hoạch tỉnh được xác định là một phần quan trọng trong hệ thống quy hoạch quốc gia, là công cụ quản lý tổng hợp giúp cho chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có được các định hướng, chiến lược phát triển địa phương. Trong đó, việc phân bổ khoanh vùng nhằm đảm bảo các vùng đất, các khu chức năng, các loại đất được xác định rõ ràng cho từng mục đích, là một nội dung quan trọng nhằm đảm bảo cho sự phát triển nhiều mặt dựa trên tiềm năng đất đai của tỉnh. Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến đơn vị hành chính cấp huyện có ý nghĩa quan trọng không chỉ giai đoạn trước mắt mà cả về lâu dài.

Tại hội thảo các tham luận tập trung vào việc tổng kết thực tiễn và phương pháp luận về phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn từ một số địa phương.

Phó Viện trưởng VIUP Phạm Thị Nhâm trình bày tham luận dưới hình thức trực tuyến

Trong tham luận về “Một số vấn đề thực tiễn liên quan tới yêu cầu chi tiết về sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh”, Phó Viện trưởng VIUP Phạm Thị Nhâm cho rằng quy hoạch tỉnh thực hiện trong bối cảnh chưa có QHTTQG, QH ngành quốc gia và quy hoạch vùng được phê duyệt nên gây nhiều khó khăn vướng mắc cho các địa phương lập quy hoạch. Quy hoạch nội dung sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh là xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện. Nội dung này gây nhiều tranh luận trong thời gian vừa qua, nhất là khi phương pháp lập quy hoạch tích hợp chưa thống nhất và kết quả ban đầu của các quy hoạch tỉnh cơ bản là phép cộng quy hoạch, dẫn đến nảy sinh nhiều mâu thuẫn giữa QH sử dụng đất với các ngành, lĩnh vực khác.

Tham luận đưa ra một số bất cập trong việc phân khai chỉ tiêu sử dụng đất, nội dung sử dụng đất, quy định về đất đô thị cũng như đề xuất  nhằm giải quyết bất cập đó. Bà cho rằng việc sửa đổi Luật Đất đai và ban hành quy định lập đồ án Quy hoạch tỉnh cần tính đến các bất cập đối với những vấn đề trên.

Ảnh lưu niệm

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website