Gia hạn nộp hồ sơ cho Chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực (JDS)

Chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực (JDS) được triển khai ở Việt Nam từ năm 2000. Đến nay, tổng cộng 633 học viên đã được trao học bổng này. JDS 2019 hiện đang mở hồ sơ để tuyển chọn tối đa 60 học viên cho khóa học thạc sĩ 2 năm (chương trình học bằng tiếng Anh) tại các trường đại học hàng đầu của Nhật Bản cho niên khóa 2020 – 2021.

Các “Lĩnh vực” và “Ngành học” được lựa chọn trong Khung chương trình JDS nhằm đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực tương ứng, cần thiết cho sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam.

Học bổng JDS 2019 dành cho bậc Thạc sĩ tiếp tục được gia hạn đến ngày 13/12/2019 

Các ứng viên quan tâm, vui lòng truy cập trang web của chương trình để chuẩn bị hồ sơ theo hạn mới:

https://jds-scholarship.org/country/vietnam/apply.html

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website