Góp ý đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040 tầm nhìn 2050

Chiều ngày 27/8/2019, Hội đồng KHKT VIUP đã tổ chức họp góp ý đồ án QHC xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn 2050. Hội đồng do Phó viện trưởng Nguyễn Thành Hưng làm chủ tịch.

Quang cảnh chung

Báo cáo tóm tắt nội dung đồ án, ThS.KTS Lê Anh Dũng, Giám đốc Trung tâm QHXD 3 cho biết Khu kinh tế Thái Bình được thành lập theo Quyết định số 36/2017QĐ-TTg ngày 29/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. KKT Thái Bình là khu kinh tế ven biển, có tổng diện tích trên 30 nghìn ha, bao gồm 30 xã, 1 thị trấn thuộc huyện Tiền Hải và Thái Thụy và phần tiếp giáp ven biển. Hiện tại, KKT Thái Bình tập trung xây dựng giải pháp, chính sách, kế hoạch, xúc tiến đầu tư, huy động các nguồn vốn đầu tư hạ tầng và sản xuất kinh doanh trong khu kinh tế, hoàn thiện quy hoạch xây dựng KKT và các khu chức năng, chuẩn bị quỹ đất và kế hoạch tái định cư. Để có thể triển khai công tác xây dựng KKT theo nhiệm vụ đã được chính phủ giao, việc lập QHC xây dựng KKT Thái Bình, tỉnh Thái Bình là cần thiết và cấp bách.

ThS.KTS Lê Anh Dũng báo cáo nội dung đồ án

Nhóm nghiên cứu đã phân tích đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạng dân số, lao động, tình hình sử dụng đất, tình hình phát triển kinh tế, tình hình đầu tư và thu hút các dự án đầu tư vào KKT Thái Bình, cũng như tìm ra những điểm mạnh của KKT này. Theo đó, KKT Thái Bình có vị trí thuận lợi, gần các đầu mối giao thông quan trọng của vùng: cách sân bay quốc tế Cát Bi khoảng 40 km, cảng biển Hải Phòng khoảng 30km, và tiếp cận trực tiếp hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt của quốc gia; nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng -  Quảng Ninh. Có nguồn tài nguyên tại chỗ như: Khí đốt, than nâu, nguồn lợi thủy sản, tài nguyên du lịch biển... Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đề xuất định hướng phát triển không gian, hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Theo định hướng phát triển không gian, KKT Thái Bình có 7 khu chức năng cơ bản gồm: Khu Trung tâm điện lực Thái Bình 453 ha; Các khu công nghiệp có tổng diện tích 8.020 ha; Khu cảng biển Thái Bình và các khu bến khoảng 500 ha; Các đô thị có tổng diện tích đất dân dụng khoảng 5.030 ha; Các khu du lịch và dịch vụ tập trung 3.110 ha; Các khu dân cư nông thôn 2.450 ha và các khu nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản 4.715ha.

Thành viên hội đồng góp ý kiến thêm cho đồ án

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đã đóng góp ý kiến cho nhóm nghiên cứu như bổ sung thêm sơ đồ ranh giới, làm rõ khu vực ven biển, cần phân tích lợi thế so sánh về giao thông thủy, hạ tầng kết nối giao thông,  xem lại phân kỳ đầu tư, tổ chức thực hiện.

Phó viện trưởng Nguyễn Thành Hưng chủ tịch hội đồng

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch hội đồng Nguyễn Thành Hưng đánh giá đồ án được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đáp ứng được các yêu cầu của địa phương đề ra. Hồ sơ được thể hiện mạch lạc, rõ ràng. Tuy nhiên, Phó viện trưởng Nguyễn Thành Hưng lưu ý nhóm nghiên cứu một số vấn đề như làm rõ cách tính toán và luận chứng về đất đai, đặc biệt đất khu công nghiệp, trong quy định cần có quy định quản lý khu vực đất lớn, có đánh giá, đưa ra giải pháp về vấn đề sạt lở ở cửa sông... Bên cạnh đó, ông yêu cầu nghiên cứu tiếp thu có chọn lọc ý kiến góp ý của thành viên hội đồng để hoàn thiện nội dung nghiên cứu.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website