Hội đồng KHKT VIUP góp ý "Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc Khu ĐH quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc"

Ngày 6/12/2018, Hội đồng KHKT VIUP do Viện trưởng Lưu Đức Cường làm chủ tịch đã họp góp ý "Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc Khu ĐH quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc ".

Quang cảnh chung

ThS. Lê Hoàng Phương trình bày dư án

Theo trình bày của ThS. Lê Hoàng Phương, Giám đốc Trung tâm Kiến trúc Quy hoạch Hà Nội, dự án đầu tư xây dựng Khu ĐH quốc gia Hà Nội tại huyện Thạch Thất - Thủ đô Hà Nội được đầu tư xây dựng để hình thành nên hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ phục vụ hoạt động nghiên cứu, đào tạo chất lượng cao, trở thành ngọn cờ đầu trong hoạt động đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đại học cao đẳng của cả nước. Trên cơ sở đồ án QHCT xây dựng tỉ lệ 1/2.000 ĐH quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được Bộ Xây dựng phê duyệt năm 2011, với quy mô đào tạo đến năm 2030 là 60.000 sinh viên. Cần thiết phải lập và ban hành quy chế quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và hoạt động xây dựng trên địa bàn Khu đại học.

Thành viên hội đồng

Nội dung quy định quản lý gồm 3 phần:

Phần 1: Quy định chung: bao gồm các quy định hướng dẫn cho việc xây dựng và quản lý cho các khu vực chức năng. Xác định các khu vực tự nhiên cần bảo vệ, các khu vực chức năng và quỹ đất dự phòng phát triển trong tương lai. Đồng thời cũng xác định cần phân vùng quản lý phát triển

Phần 2: Quy định cụ thể: bao gồm các chỉ dẫn cụ thể cho việc quản lý, kiểm soát phát triển về tính chất, quy mô, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật đô thị, đồng thời đưa ra các khuyến cáo và nghiêm cấm về xây dựng phát triển đô thị cho từng khu vực cụ thể

Phần 3: Tổ chức thực hiện: đưa ra các hướng dẫn về tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm và các quy định khác có liên quan

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đã đóng góp ý kiến cho nội dung quy chế.

Viện trưởng Lưu Đức Cường - Chủ tịch hội đồng

Kết luận cuộc họp, Viện trưởng Lưu Đức Cường - Chủ tịch hội đồng cho rằng nên giữ nguyên cấu trúc của Quy chế. Ông đề nghị nghiên cứu thêm trong quy chế, nội dung nào cần phải quy định chặt chẽ, nội dung nào cần phải theo hướng mở. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cần xem xét thêm một số nội dung như: điều chỉnh vỉa hè rộng ra, thu hẹp mặt cắt đường... Ông yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên hội đồng, chỉnh sửa hoàn thiện nội dung Quy chế trước ngày 15/12/2018.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website