Hội đồng KHKT VIUP góp ý nhiệm vụ “Xây dựng và cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Nhiệm vụ “Xây dựng và cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” được Hội đồng KHKT VIUP họp góp ý ngày 8/9/2020. Hội đồng do Viện trưởng Lưu Đức Cường làm chủ tịch.

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh báo cáo nội dung đề tài

Báo cáo tóm tắt nội dung nghiên cứu, ThS. Nguyễn Thị Lan Anh, Phó chủ nhiệm nhiệm vụ cho biết mục tiêu của nhiệm vụ nhằm rà soát, đánh giá các nhiệm vụ đã được triển khai theo Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2016-2020; Xác định được các thách thức và cơ hội của BĐKH đối với quá trình phát triển của ngành Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH ngành xây dựng cho các giai đoạn tiếp 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng các nhiệm vụ, lộ trình triển khai và nguồn lực để thực hiện kế hoạch. Sản phẩm của nhiệm vụ gồm báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ “Xây dựng và cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” và Dự thảo quyết định phê duyệt “Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của ngành Xây dựng”.

Các chuyên gia góp ý đề tài

Trên cơ sở các kết quả rà soát, điều tra, khảo sát, nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu đề xuất các nội dung điều chỉnh Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH ngành Xây dựng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề xuất lồng ghép các yếu tố BĐKH và các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Xây dựng, cũng như đề xuất giải pháp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động và Dự thảo quyết định phê duyệt “Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Ngành Xây dựng”.

Viện trưởng Lưu Đức Cường kết luận cuộc họp

 Kết luận cuộc họp, Viện trưởng Lưu Đức Cường, chủ tịch hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên, hoàn thiện báo cáo đề tài và tập trung vào việc chỉnh sửa dự thảo quyết định phê duyệt “Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Ngành Xây dựng”. Theo đó, đối với dự thảo quyết định phê duyệt, nhóm cần xem xét lại quan điểm và định hướng ưu tiên trong thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với ngành Xây dựng cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cần phân mục tiêu theo từng giai đoạn cho rõ nét và có lộ trình thực hiện chi tiết. Cấu trúc dự thảo quyết định cần soạn thảo lại theo văn phong văn bản quy phạm pháp luật, bám sát cấu trúc của quyết định số 811/QĐ-BXD.

Quang cảnh chung'

 

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website