Hội nghị Thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050

Ngày 25/12/2019, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050 (Nhiệm vụ). Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh chung

Trình bày Báo cáo thuyết minh tóm tắt Nhiệm vụ trước Hội đồng, Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia Lưu Đức Cường cho biết, phạm vi, ranh giới quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050 là toàn bộ lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam bao gồm: Đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Ranh giới trực tiếp nghiên cứu lập quy hoạch là tổng diện tích tự nhiên của 63 tỉnh thành, rộng 331.231km2 . Phạm vi ranh giới nghiên cứu được mở rộng hơn phạm vi ranh giới quy hoạch khi nghiên cứu thêm những vấn đề về phát triển đô thị quốc tế, những vấn đề có tính thời đại ảnh hưởng trực tiếp tới quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn chủ trì hội nghị

Mục tiêu lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia nhằm thúc đẩy quá trình đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới hiệu quả, có chất lượng, bền vững hơn về môi trường, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, đảm bảo an ninh lương thực trên cơ sở tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh, đổi mới mô hình phát triển hệ thống đô thị Việt Nam theo mô hình mạng lưới, xanh, thông minh, bền vững; từng bước xây dựng và củng cố vững chắc nông thôn theo các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; có cơ sở hạ tầng kỹ thuật phù hợp, đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; có vai trò, vị thế xứng đáng trong mạng lưới đô thị châu Á - Thái Bình Dương; có tính cạnh tranh cao trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

Viện trưởng Lưu Đức Cường trình bày báo cáo

Cùng với đó, Nhiệm vụ đưa ra các yêu cầu về nội dung chính của quy hoạch, bao gồm: Đánh giá các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh, thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia; đánh giá liên kết ngành, liên kết vùng trong phát triển hệ thống đô thị và nông thôn; yêu cầu của phát triển kinh tế xã hội, những cơ hội và thách thức trong phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia; xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia trong thời kỳ quy hoạch; xác định phương án phát triển hệ thống đô thị và nông thôn trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ; đưa ra danh mục các dự án quan trọng, dự án ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống đô thị và nông thôn.

Nhằm nâng cao chất lượng Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ, đại diện các Bộ ngành, các hội, hiệp hội chuyên ngành là thành viên Hội đồng Thẩm định đã đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý giúp đơn vị tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa. Theo nhận xét của Hội đồng, về cơ bản đơn vị tư vấn đã bám sát các nội dung yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ đề ra cho Nhiệm vụ, tuy nhiên Báo cáo thuyết minh cần rà soát, chỉnh sửa bố cục nội dung đảm bảo hợp lý hơn, làm rõ hơn những yêu cầu về đô thị xanh, thông minh, bền vững, đồng thời có đánh giá kỹ hơn về hiện trạng hạ tầng thương mại, gồm hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại ở đô thị, hệ thống các chợ ở khu vực nông thôn; chú ý về đánh giá môi trường.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn tổng hợp các ý kiến đóng góp của  các đại biểu và chuyên gia, đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh, đồng thời hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ để Bộ Xây dựng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn yêu cầu Báo cáo thuyết minh cần được rà soát, biên tập một cách ngắn gọn, súc tích, đưa ra các yêu cầu khảo sát hiện trạng đô thị và nông thôn làm cơ sở xây dựng định hướng quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050.

(Nguồn:xaydung.gov.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website