Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020

Ngày 30/7/2020, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết tình thực thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020. Viện trưởng Lưu Đức Cường chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Viện, trưởng phó các đơn vị thuộc Viện và Phân viện Quy hoạch đô thị và nông thôn miền Trung.

Quang cảnh chung

Hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Tấn Trúc, trưởng phòng Tổ chức hành chính đọc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Viện, với những công việc cụ thể như: Công tác phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc; Công tác nghiên cứu khoa học: Công tác tư vấn quy hoạch, kiến trúc thuộc chức năng nhiệm vụ của Viện; Công tác điều hành quản lý Viện;

Trong công tác phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước, Viện đã tham gia góp ý, biên soạn nhiều văn bản pháp quy quản lý ngành như Xây dựng đề án đổi mới phương pháp, lý luận QHXD và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch; Báo cáo đánh giá quá trình ĐTH ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025, phục vụ xây dựng Văn kiện đại hội Đảng XIII; Hoàn thiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QHXD QCVN 01:2019/BXD để ban hành...

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019, Viện đang hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng. Bên cạnh đó, Viện  đã nộp đề cương và dự toán của các nhiệm vụ thường xuyên năm 2020 để BXD phê duyệt và ký hợp đồng.

Đối với các dự án điều tra, khảo sát sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế: trong 06 tháng đầu năm 2020, Viện đã hoàn thành nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cho 02 dự án. Tính đến tháng 6/2020, Viện đang triển khai thực hiện 03 dự án.

Đối với các đồ án QH sử dụng vốn Bộ Xây dựng: 01 đồ án đã được phê duyệt, 03 đồ án đang trình thẩm định và phê duyệt,  01 đồ án đang chờ địa phương bố trí vốn để triển khai và 01 đồ án đang chờ phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Viện đã báo cáo hội đồng nghiệm thu Bộ Xây dựng 05 đề tài, tổ chức Hội đồng cơ sở 04 đề tài, chuẩn bị hội đồng cơ sở 04 đề tài, đang triển khai thực hiện 06 đề tài.

Lãnh đạo các phòng, trung tâm trao đổi một số vấn đề tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Viện đã ký hợp đồng tư vấn và hoàn thành, được phê duyệt một số đồ án lớn, quan trọng. Ngoài ra, Liên danh VIUP và Công ty RUA đã tham gia và giành giải Ba cuộc thi Ý tưởng quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040 do UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Xây dựng và UBND TP Bảo Lộc tổ chức. Mới đây, Viện tham gia và giành giải thưởng cho phương án xuất sắc cuộc thi "Ý tưởng kiến trúc bệnh viện dã chiến" do Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức.

Báo cáo cũng đề cập tới công tác điều hành quản lý Viện: Công tác tổ chức cán bộ, quản trị hành chính; Công tác kế hoạch, tài chính,  Công tác quản lý khoa học kỹ thuật; Công tác thông tin, đào tạo, Hợp tác quốc tế.

Báo cáo cũng chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo các phòng chức năng trao đổi về công tác kế hoạch, sản lượng ký mới theo kế hoạch đề ra nhằm đảm bảo công việc và thu nhập cho cán bộ; việc kiểm tra, chấn chỉnh công tác tài chính của các đơn vị độc lập; công tác kiểm soát chất lượng đối với đề tài, đồ án; việc rà soát công tác tuyển dụng, bổ nhiệm; việc bố trí đoàn ra của đề tài Nghị định thư Việt Nam - Cu Ba trước tình hình dịch covid-19 trên thế giới và Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp...

Bên cạnh đó, lãnh đạo các đơn vị đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc đơn vị gặp phải cũng như đề xuất giải pháp trong việc tìm kiếm hợp đồng, kiến nghị về bổ sung nhân lực...

Viện trưởng Lưu Đức Cường phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, Viện trưởng Lưu Đức Cường có những chỉ đạo đối với từng mảng công việc của Viện. Đánh giá công tác thực hiện 6 tháng đầu năm là hoàn thành cơ bản kế hoạch đề ra, nhưng các đơn vị vẫn phải nỗ lực đẩy mạnh công tác thu hồi nợ và phát triển thị trường. Đối với đơn vị có khó khăn về nguồn việc sẽ được Viện quan tâm bố trí thêm việc để đảm bảo thu nhập cho cán bộ. Ông yêu cầu các đơn vị độc lập cần chủ động rà soát, có phương án khắc phục những tồn tại trong công tác tài chính. Phòng kế hoạch tài chính cần hoàn thiện hồ sơ, chứng chỉ liên quan tới công tác đấu thầu, từng bước suy nghĩ hướng giải ngân đối với các đồ án lớn để tham mưu cho Viện, chuẩn bị cho một số công việc sắp tới của Viện. Ông cũng cho ý kiến đối với việc tổ chức các chuyên đề theo kế hoạch của chi hội KTS và chi hội Quy hoạch đô thị, công tác kiểm soát chất lượng đồ án, các dự án sửa chữa trụ sở cơ quan và một số nội dung khác.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website