Hội nghị tổ chức triển khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040

Ngày 09/12/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040.

Đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự có đồng chí Vi Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Công chức Địa chính các xã: Mẫu Sơn, Bằng Khánh, Xuân Mãn, Đồng Bục, Hữu Khánh, Yên Khoái; đại diện đơn vị tư vấn Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; chuyên viên phòng Quy hoạch kiến trúc và phát triển đô thị Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đơn vị tư vấn Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia báo cáo tóm tắt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040. Mẫu Sơn đã được xác định là Khu du lịch nghỉ dưỡng cấp quốc gia trong hệ thống các Khu du lịch quốc gia và năm 2017 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 tại quyết định 240/QĐ-TTg ngày 20/2/2017; Quyết định số 557/QĐ-TTg ngày 15/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ “Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040”. Quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn gắn với bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên, môi trường, điều kiện tự nhiên văn hóa để phát triển du lịch, kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đảm bảo an ninh, quốc phòng. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch chung xây dựng bao gồm: Toàn bộ địa giới hành chính các xã Công Sơn, Mẫu Sơn huyện Cao Lộc; xã Mẫu Sơn huyện Lộc Bình và một phần địa giới hành chính các xã Bằng Khánh, Xuân Mãn, Đồng Bục, Hữu Khánh và xã Yên Khoái thuộc huyện Lộc Bình. Quy mô lập quy hoạch khoảng 14.964 ha, đồ án quy hoạch đạt tỷ lệ 1/10.000.

Tiếp đó, đơn vị tư vấn phát phiếu xin ý kiến các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị đã tham gia thảo luận, đóng góp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như: Việc di dời, mổ mả; tạo công ăn việc làm cho các hộ mất đất, khu tái định cư; giao thông đối ngoại; cấp nước tập trung phân tán; biện pháp xử lý chất thải rắn; quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp... Trên cơ sở các ý kiến góp ý, nhằm giúp cho đơn vị tư vấn tổng hợp các nội dung để bổ sung, hoàn chỉnh nội dung đồ án Quy hoạch, trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Vi Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Để triển khai xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040 đạt hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng tình ủng hộ đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã triển khai lấy ý kiến cộng đồng bước 01 từ nay đến hết ngày 30/12/2019 gửi Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp hoàn chỉnh nội dung đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040 đạt chất lượng, hiệu quả./.

(Nguồn:http://locbinh.langson.gov.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website