Hội nghị trực tuyến Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Sáng 16/5, tại điểm cầu VIUP, toàn thể đảng viên Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đã tham dự Hội nghị trực tuyến phổ biến chuyên đề “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Bộ Xây dựng tổ chức

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Trần Thị Minh Tuyết – Giảng viên Cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi các nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đạo đức, phong cách người đảng viên. Tại hội nghị, PGS, TS. Trần Thị Minh Tuyết dẫn dắt người nghe đến với các câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó truyền đạt tư tưởng của Người về đạo đức cách mạng; lòng trung quân ái quốc; tình yêu thương đồng bào, đồng chí; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, về cách ứng xử giữa cán bộ với nhân dân; tinh thần quốc tế trong sáng.

Đồng thời, đồng chí Trần Thị Minh Tuyết cũng đã giới thiệu một số giải pháp trọng tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là: Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Buổi sinh hoạt chuyên đề có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó đã giúp cán bộ, đảng viên thấm nhuần hơn tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác và chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện theo các nội dung được quán triệt, học tập gắn với nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị mình.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website