Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quản lý phát triển quy hoạch xây dựng nông thôn mới khu vực ven đô thành phố lớn giai đoạn 2015 - 2035”

Ngày 27/5/2020, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quản lý phát triển quy hoạch xây dựng nông thôn mới khu vực ven đô thành phố lớn giai đoạn 2015 - 2035”.

Toàn cảnh cuộc họp

Đề tài do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông quốc gia (VIUP) thực hiện. Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Trần Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài trước Hội đồng, KTS. Phạm Thị Nhâm - Chủ nhiệm đề tài cho biết, tại Việt Nam, hầu hết các đô thị lớn đều nằm ở khu vực đồng bằng châu thổ. Vì vậy, quá trình đô thị hóa và mở rộng đô thị đã, đang và sẽ diễn ra ở các vùng nhạy cảm với môi trường và biến đổi khí hậu. Hiện nay, khu vực ngoại thành các thành phố lớn ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam. Đây là khu vực nhiều tiềm năng phát triển kinh tế và là không gian cân bằng sinh thái, ổn định xã hội cho khu vực đô thị. Do đó, để phát triển vùng ven các đô thị lớn một cách bền vững, cần thiết phải thực hiện đề tài “Nghiên cứu quản lý phát triển quy hoạch xây dựng nông thôn mới khu vực ven đô thành phố lớn giai đoạn 2015 - 2035”.

Nội dung Báo cáo tổng kết đề tài bao gồm phần Mở đầu và 7 Chương đề cập đến các vấn đề: Nhận diện vùng ven đô các thành phố lớn của Việt Nam trong giai đoạn từ 2015 đến năm 2035, xác định các thách thức vùng ven đô thị lớn phải đối mặt; xác định động lực phát triển vùng ven đô; kinh nghiệm quản lý phát triển vùng ven đô; các giải pháp chiến lược quản lý vùng nông thôn ven đô trong quá trình chuyển đổi từ nông thôn lên đô thị và điều chỉnh công cụ quản lý 19 tiêu chí nông thôn mới; kết luận và kiến nghị.

Mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng các mô hình phát triển khu vực nông thôn đặc thù để tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội các đô thị lớn tại Việt Nam; đề xuất giải pháp quản lý phát triển khu vực ven đô các thành phố lớn; xây dựng Sổ tay Hướng dẫn quản lý quy hoạch nông thôn mới khu vực ven đô các thành phố lớn của Việt Nam.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã tham khảo tài liệu trong nước, quốc tế, khảo sát thực tế, thu thập, tổng hợp thông tin, số liệu khu vực ven đô 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ; tổ chức hội thảo tổng hợp ý kiến các chuyên gia, các nhà quản lý để hoàn thiện các sản phẩm theo yêu cầu; đồng thời kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính với phương pháp nghiên cứu định lượng và các phương pháp: Phân tích; điều tra xã hội học; phỏng vấn sâu; quan sát trực tiếp; so sánh; kỹ thuật phân tích số liệu thống kê; kỹ thuật phân tích thông tin không gian trên bản đồ số.

Kết thúc quá trình nghiên cứu, đề tài kiến nghị: Cần sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và thống kê cơ bản của Nhà nước về định nghĩa khái niệm “Đô thị”, “Vùng ven đô, vùng đô thị - nông thôn”; tiếp tục nghiên cứu các chuyên đề quản lý không gian vùng ven đô trong quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn mới, các công cụ quy hoạch, quản lý không gian theo mô hình chùm đô thị và quản lý thị trường bất động sản vùng đô thị lớn.

Sau khi nhận xét, đánh giá và đóng góp ý kiến giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo tổng kết, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng thống nhất bỏ phiếu nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quản lý phát triển quy hoạch xây dựng nông thôn mới khu vực ven đô thành phố lớn giai đoạn 2015 - 2035”, với kết quả đạt loại Khá.

(Nguồn:moc.gov.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website