Nghiệm thu dự án “Điều chỉnh hệ thống đô thị quốc gia đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050”

Ngày 23/4, tại Hà Nội, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu dự án “Điều chỉnh hệ thống đô thị quốc gia đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050” (có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu). Đề tài do nhóm nghiên cứu Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) thực hiện. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu.

Trình bày tóm tắt Báo cáo thuyết minh đề tài trước Hội đồng, Phó Viện trưởng VIUP, KTS. Phạm Thị Nhâm - Chủ nhiệm đề tài cho biết, Đồ án Điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2009 đã góp phần tích cực vào việc phát triển hệ thống đô thị Việt Nam trong 10 năm qua.

Đến nay, hệ thống đô thị Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc phát triển kinh tế của đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hệ thống hạ tầng khung của quốc gia như cảng biển, cảng hàng không quốc tế, đường cao tốc, đường sắt Bắc - Nam… phát triển theo hướng tạo nền tảng cơ bản cho các giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên quá trình thực hiện Đồ án Điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050 cũng bộc lộ một số bất cập cần được điều chỉnh.

Bên cạnh đó, bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay có nhiều thay đổi, đòi hỏi định hướng phát triển hệ thống đô thị cần được điều chỉnh để đảm bảo phát triển hợp lý và có đóng góp hiệu quả hơn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời đại mới. Do đó, việc thực hiện dự án “Điều chỉnh hệ thống đô thị quốc gia đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050” là đặc biệt cần thiết.

KTS. Phạm Thị Nhâm cho biết, sản phẩm của đề tài bao gồm: Dự thảo Tờ trình, Báo cáo tổng hợp gồm 9 chuyên đề: Chuyên đề 1 - Lịch sử và đánh giá hiện trạng hệ thống đô thị; Chuyên đề 2 - Đánh giá triển khai thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg; Chuyên đề 3 - Phân tích bối cảnh quốc tế; Chuyên đề 4 - Phân tích bối cảnh trong nước; Chuyên đề 5: Kinh nghiệm quốc tế; Chuyền đề 6 - Môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu; Chuyên đề 7 - Khung định hướng đô thị quốc gia; Chuyên đề 8 - Hạ tầng kỹ thuật; Chuyên đề 9 - Chương trình và dự án ưu tiên. Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập, tổng hợp và phân tích tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau và từ các báo cáo chuyên ngành của các Bộ, ngành có liên quan.

Nhằm giúp nhóm nghiên cứu hoàn thiện Báo cáo thuyết minh đề tài, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã đưa ra những nhận xét, góp ý về nội dung Báo cáo tổng kết để nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa. Hội đồng nhất trí với sự cần thiết phải thực hiện đề tài và đánh giá cao nỗ lực của nhóm tác giả trong quá trình thu thập tài liệu, tổng hợp, phân tích thông tin thực hiện đề tài.

Theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu cần xem xét, cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến nội dung nghiên cứu, bổ sung danh mục tài liệu tham khảo, rà soát, lược bỏ những đoạn trùng lặp cũng như những đoạn không cần thiết để nội dung Báo cáo xúc tích, ngắn gọn, dễ hiểu.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đánh giá, nhóm nghiên cứu Viện VIUP đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những yêu cầu theo nội dung Hợp đồng đã ký, Báo cáo thuyết minh tổng kết đề tài bám sát nội dung đề cương đã được phê duyệt, hàm chứa nhiều nội dung, đa dạng thông tin, logic và đảm bảo chất lượng.

Để nâng cao chất lượng Báo cáo thuyết minh đề tài, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đề nghị nhóm nghiên cứu trình bày rõ quan điểm điều chỉnh hệ thống đô thị quốc gia đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050, đưa ra những khuyến nghị, cơ chế, chính sách cụ thể, chú ý cập nhật nội dung các báo cáo về biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, đồng thời rà soát, biên tập nội dung Báo cáo đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu đề tài dự án sự nghiệp kinh tế “Điều chỉnh hệ thống đô thị quốc gia đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050” với kết quả đạt loại Khá.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website